Petr Zelenka
ŽÁBY


Motto: „Prezident Havel byl rekvík.“


foto Milan Chrdle

foto Alena Hrbková